Açılacak Olan 200 Tapu Kadastro Temsilciliği İçin En Az 1000 Kişiye İstihdam

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Tapu ve Kadastro, Emlak Yönetimi gibi bölümlerden mezun olanlara yeni bir müjde geldi. Bu kararnameye göre 200 noktada Açılacak olan Tapu Kadastro Temsilciliği İçin 1000 kişiye istihdam imkanı geleceği ifade edildi.

Açılacak Olan 200 Tapu Kadastro Temsilciliği İçin En Az 1000 Kişiye İstihdam
Tapu Kadastro Istihdam

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Tapu ve Kadastro, Emlak Yönetimi gibi bölümlerden mezun olanlara müjde geldi. Bu kararnameye göre 200 noktada Tapu Kadastro Temsilciliği açılacak ve 1000 kişiye istihdam imkanı geleceği ifade edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Tapu ve Kadasto, Emlak Yönetimi gibi bölümlerden mezun olanlara müjde geldi. Kararnameye göre yurt dışında tapu ve kadastro ofisleri, temsilcilikleri açılacak.

Bu durumda mevcut personellerden bu ofislere kaydırmalar yapılabilir yada bu ofislere ve temsilciliklere yeni personel alımları yapılabilir.

İlk etapta en az 200 noktada tapu ve kadastro temsilciliği açılması planlanıyor. Her ofiste 5 personelin görevlendirilmesi durumunda en az 1000 kişiye memurluk yolu görünecek. İstihdam edilecek kamu personeli sayısı açılacak ofis ve temsilcilik sayısına göre, ofislerde çalıştırılacak personel sayısına göre değişilik gösterebilir.

YURT DIŞINDA TAPU VE KADASTRO TEMSİLCİLİKLERİ AÇILACAK

Bazı ülkelerde açılacak tapu ve kadastro temsilcilikleriyle yurt dışındaki Türk vatandaşları ile yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'de bulunan taşınmazlara ilişkin tapu ve kadastro işlemlerini bulundukları ülkelerden yapabilmeleri sağlanacak.

 

Tapu sicili ve kadastro işlemlerinin yurt dışında yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Bu arada Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü görev ve yetkileri kapsamında yurt dışında faaliyette bulunmak amacıyla Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda şirket kurabilecek, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık yapabilecek.

TAŞINMAZLARIN DEĞERİ BELİRLENECEK

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün kuruluş, yetki ve sorumluluklarına ilişkin maddeye "toplu değerleme faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek" ibaresi eklenerek, bu kapsamda taşınmazların toplu değerleme yöntemleriyle değerini belirleme, değer bilgi merkezini kurma, yönetme ve değer haritalarının üretilmesi ile güncel tutulmasını sağlama görevi verildi.

Bu kapsamda kurumun merkez teşkilatında "Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı" kurulmasına karar verilirken ayrıca kurum bünyesinde yurt dışı teşkilatı oluşturulmasına ilişkin düzenleme yapıldı.