Harita ve Plan Tanımı

Harita, ölçme kurallarına göre doğal ve yapay unsurları ölçülmüş arazi parçasının bir projeksiyon sistemine göre ve belirle bir ölçekte küçültülerek, bir düzlem üzerine iz düşümlendirilmiş, çizgi ve özel işaretler ile gösterilmiş benzeridir.

Harita ve Plan Tanımı
Harita ve Plan Tanımı

Harita, ölçme kurallarına göre doğal ve yapay unsurlarıölçülmüşarazi parçasının bir projeksiyon sistemine göre ve belirle bir ölçekte küçültülerek, bir düzlem üzerine iz düşümlendirilmiş, çizgi ve özel işaretler ile gösterilmişbenzeridir. Ölçme kurallarında ilgili şeklin kontrolü çizimin sağlayacak ölçülerin yapılmasıanlaşılmalıdır. Örneğin dörtgen şeklindeki bir parselin ölçülmesinde kenarlar ilave olarak en az bir köşegeninde ölçülmesi gerekir.

Projeksiyon sistemi yeryüzü bilgilerinin işlendiği yüzey olup, düzlem, silindir yada koni yüzeylerinden birisidir. Projeksiyon yüzeyi olarak silindir yada koni kullanılmışise bunlar ana doğrularıboyunca kesilerek düzleme açılabilir. Oluşan bu düzlem harita düzlemidir. Özel işaretler ise haritanın taşıdığıbilgileri göstermede kullanılan biçim ve boyutlarıharita ve yapım yönetmeliklerinde belirtilmişçizgi ve şekillerdir.