Ölçü Krokisi Nedir? Nasıl Kullanılır?

Ölçü Krokisi Nedir? Nasıl Kullanılır? Ölçü Krokisi hazırlarken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Ölçü Krokisi Nedir? Nasıl Kullanılır?
Ölçü Krokisi Nedir? Nasıl Kullanılır?

Alım işlerinde mümkün olan durumlarda alım işlemine başlamadan önce, aksi halde arazide alım yapıldığı sırada ölçü yerleri ve ölçü değerlerini gösteren krokiler düzenlenir., ve düzenlenmesi gerekir. Bunlara ”ölçü krokisi” adı verilmektedir.

Ölçü krokileri, nerelerde ölçü yapıldığı, nereleri (hangi ayrıntıları) ölçüldüğü ve ölçü değerlerini, yalnız krokiyi düzenleyen değil herkesin hiçbir yanlışlığa meydan vermeden anlaya bileceği şekilde düzenlemelidir. Ölçü krokileri, ölçülerde yapılabilecek kaba hataların ortaya çıkarılabilmesi amacıyla yaklaşık ölçekli olarak düzenlenir. Ölçü krokileri için genellikle 297 mm x 420 mm boyutlu kağıt kullanılır. Çizim kurşun kalemle yapılır. Yazı, rakam ve çizimlerin (özel işaretlerin) okunaklıolmasına özen gösterilmelidir.

Ölçü krokilerinin düzenlenmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda özet olarak verilmiştir.

 • Ölçü yapılan her nokta krokide bir nokta ile gösterilir ve bunlar hiçbir çizgi ile birleştirilmez.
 • Ölçü doğrularının başlangıcına 0.00 yazılır. Son ölçünün altıparalel çift çizgi ile çizilerek belirlenir. Sürekli ölçüler ölçü doğrusuna dik ve ölçü doğrusunun serbest tarafına yazılır. Cephe ölçüleri ait olduklarıkenarlara paralel olacak şekilde yazılır. Cephe ölçülerinin iki çizgi arasına alınmasıgelenek haline gelmişolmasına rağmen gerekli değildir.
 • Zeminde çivi, boru, kazık veya benzeri tesislerle belirlenmişölçü noktalarıkrokide özel işaretleri ile gösterilir.
 • Binalar ve parsel sınırlarısürekli çizgi ile, dikler ve işlem (ölçü) doğrularıkesik çizgi ile gösterilir. Eğer ölçü doğrusu aynızamanda poligon kenarıise noktalıçizgi ile gösterilir.
 • Ölçü doğrusunun çift çizgili son ölçüsünden sonra onun uzantısıüzerinde yapılan ölçüler son ölçünün (kapanışölçüsünün) devamışeklinde yazılır. Ölçü doğrusu 0.00 başlangıç noktasıtarafında uzatılmışsa, bu yönde 0.00’dan itibaren sürekli ölçü şeklinde ölçülür ve yazılır.
 • Ölçü doğrusundan herhangi bir bağlantıdoğrusu (birden) veya bir diğer ölçü doğrusu ayrılıyor ise, bir doğrunun veya bir binanın uzantısıvarsa bu noktaya ait ölçünün altına bir çizgi çizilir. Bu nedenle her ölçünün altına bir çizgi çizmek uygun değildir.
 • Sürekli ölçüler ancak bir doğru boyunca devam edebilir. Ölçülerin sürekli olması, doğrunun sürekli ölçüler boyunca kırıksız olduğunu gösterir.
 • Arazideki eğri sınırlar, ölçeğe göre onu belirtebilecek sayıve sıklıktaki noktaların ölçülmesi ile gösterilir.
 • Binaların dikliği dikkate alınmaksızın bütün bina cephelerinin ölçülmesine çalışılır. Kaç katlıolduğu, yapıcinsi konut dışındaki yapılarda kullanma amacıyazılır.
 • Nehir, dere, kanal, göl ve benzerlerinin sahil sınırlarıve şevleri ölçülüp belirlenerek, cinsleri ve akışyönleri gösterilir.
 • Krokinin sol üst köşesine ait olduğu yerin adı, kroki numarası, sağüst köşeye kuzey işareti ve ölçek ile alt kesime, düzenlediği tarih ve düzenleyenin adısoyadıyazılır.
 • Krokide yol ve mevki isimleri yazılır. Ölçüler cm’ ye kadar yapılır. Krokilerde alımı yapılacak ayrıntılar, özel işaretleri ile gösterilirler.